feb 012014
 

Aluett är en fullskalig rekonstruktion av ett fynd från utgrävningen av Slottsfjärden i Kalmar (1930-talet). Hon lät byggas av Marinmuseum i Karlskrona 1994-1995. Fartygstypen kallas Byrding och är en typ av lastbåt från 1200-talet. Byrdingen påminner en del om vikingaskeppen med sitt klinkbyggda öppna skrov och ett stort råsegel i riggen. Dock finns ingen styråra, utan rodret hänger på stäven.

aluett_seglarAluett – föreningen för medeltida segling bildades år 2000, för att segla och vårda medeltids- repliken Aluett. De första åren efter rekonstruktion ägdes Aluett av Marinmuseum i Karlskrona. Föreningen hyrde först Aluett under några år för att hon skulle få vara i sin ”rätta miljö” i Kalmar. År 2004 fick så föreningen tillfälle att överta ägandet av Aluett, och sedan dess har hon haft sin hemmahamn i Kalmar.

Föreningens verksamhet innefattar allt som rör Aluett – vi seglar, vårdar, reparerar, vårrustar, höstvårdar och vinterförvarar henne med kärlek och omsorg. Vi marknadsför Aluett och föreningen och vi deltar vid olika evenemang runtom i regionen, ofta med Aluett närvarande.

För att kunna bedriva denna verksamhet krävs ekonomiskt stöd och materiella bidrag med allt från tjära till tackel och tåg. Därför är vi tacksamma för den hjälp vi fått av våra sponsorer.

Självklart drivs föreningen också av ett ideellt engagemang hos föreningsmedlemmarna, som i sin tur får uppleva det medeltida sjölivet ombord Aluett.

Om du vill vara med och stödja eller delta i Aluett-föreningens verksamhet,

    • Skicka ett mail till aluett@hotmail.com eller

    • Betala medlemsavgift direkt till Plusgiro 187728-1

* Ordinarie medlemskap: 250.- /år

* Stödmedlemskap: 100.- /år

(Uppge namn, adress alternativt e-mailadress i betalningsmeddelandet)

Mer information om Aluett och föreningen finner du på vår hemsida: www.aluett.seglar.nu

(Från och med våren 2014 kommer vi successivt gå över till ny hemsida: aluett.se)

Sorry, the comment form is closed at this time.