FÖRENINGSFAKTA

Aluett-föreningen för medeltida segling bildades år 2000, för att segla och vårda medeltids- repliken Aluett. De första åren ägdes Aluett av Marinmuseum i Karlskrona, och föreningen hyrde henne för att hon skulle få vara i sin ”rätta miljö” i Kalmar. År 2004 fick så föreningen tillfälle att överta ägandet av Aluett, och sedan dess är hon till hundra procent kalmarit.

Föreningens verksamhet innefattar allt som rör Aluett – vi seglar, vårdar, reparerar, renoverar, vårrustar, höstvårdar och vinterförvarar henne med kärlek och omsorg. Dessutom planerar vi inför varje seglingssäsong och inför varje segling, vi lär oss mer genom egna studier och gästföreläsningar, vi marknadsför Aluett och föreningen och vi deltar vid olika evenemang runtom i regionen, oftast med Aluett närvarande.

För att vi ska kunna bedriva denna verksamhet krävs ett stort ideellt engagemang av föreningens medlemmar, men också ekonomiskt stöd och mer materiella bidrag med allt från tjära och linolja till tackel och tåg. Därför är vi tacksamma för den hjälp vi fått av våra sponsorer.

Aluett-föreningen för medeltida segling har i dagsläget ett trettiotal medlemmar, varav ungefär hälften aktivt seglar och vårdar Aluett, men naturligtvis finns det alltid utrymme för fler, och vi välkomnar nya medlemmar med öppna armar. Vill du också bli medlem finns mer information här.

Föreningens styrelse består av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter, och föreningen har dessutom en revisor och en enmansvalberedning.

Om du vill vara med och stödja eller delta i Aluett-föreningens verksamhet,  så skicka ett mail till
aluett@hotmail.com eller betala medlemsavgift direkt till Plusgiro 187728-1

Ordinarie medlemskap: 250.- /år
Stödmedlemskap: 100.- /år

Uppge namn, adress alternativt e-postadress i betalningsmeddelandet