KALMAR I

Vid torrläggningen och muddringen av Kalmar slottsfjärd på 1930-talet fann man ett antal fartygsvrak. Det första, ”Kalmar I”, är det äldsta kända nordiska fyndet av ett fartyg med stävroder. Ingenjör Harald Åkerlund dokumenterade förtjänstfullt fynden samt upprättade ritningar.

akerlund_fig16akerlund_ritning

 

Läs uppsatsen Att segla i 1200-talets Östersjön. Om Aluett och experimentell arkeologi.


 Källor

Åkerlund, Harald, Fartygsfynden i den forna hamnen i Kalmar, Almqvist & Wiksell 1951